top of page

JURIDISCHE KENNISGEVING

indruk. In sommige gebieden is een impressum wettelijk verplicht. Deze sjabloon bevat alleen algemene informatie en tekstvoorbeelden en is niet klaar voor publicatie. De informatie in het impressum is afhankelijk van uw bedrijf of type website. We raden u aan juridisch advies in te winnen om u te helpen uw indruk te begrijpen en te creëren.

[Bedrijfsnaam]

 • Bedrijfsnaam of bedrijfsnaam.

 • Adres van het hoofdkantoor van het bedrijf.

 • Namen van bedrijfsfunctionarissen.

 • Telefoonnummer, faxnummer en e-mailadres van het bedrijf.

 • Registratienummer in het handels- en bedrijvenregister of een andere autoriteit die van toepassing is op de activiteit.

 • Identificatienummer van de belasting.

 • Rechtsvorm van het bedrijf.

 • Bedrag van het aandelenkapitaal.

 • Als uw website diensten aanbiedt als onderdeel van een activiteit waarvoor de goedkeuring van een overheidsinstantie vereist is, moeten de contactgegevens van de toezichthoudende autoriteit worden verstrekt. Daarnaast moet je er meer over weten.

 • Naam, benaming of bedrijfsnaam en adres en telefoonnummer van de host van zijn site.

 • Kennisgeving met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens.

 • Kennisgeving met betrekking tot het gebruik van cookies.

De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS). Dit platform is beschikbaar op http://ec.europa.eu/consumers/odr/ . Als cliënt heeft u altijd de mogelijkheid om contact op te nemen met de arbitragecommissie van de Europese Commissie. We zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een arbitragecommissie voor consumenten.

E-mail:
Telefoon :

Fax:

Adres :

bottom of page